midashi_schedule
10月
20
パウダーフュージングスタジオ展覧会 搬入設営
10月 20 – 10月 21 全日
10月
22
パウダーフュージングスタジオ展覧会
10月 22 – 10月 28 全日
10月
29
パウダーフュージングスタジオ展覧会 搬出
10月 29 – 10月 30 全日
11月
15
2人展(題名仮)搬入設営
11月 15 – 11月 16 全日

搬入設営

11月
17
西岡典子・KITASHIKA2人展(題名仮)
11月 17 – 11月 19 全日

イラスト展

11月
20
2人展(題名仮)搬出
11月 20 全日
11月
25
バジルの会家庭菜園
11月 25 @ 3:00 PM – 6:00 PM

ミーティング

12月
23
バジルの会家庭菜園
12月 23 @ 3:00 PM – 6:00 PM

ミーティング

2月
3
バジルの会家庭菜園
2月 3 @ 3:00 PM – 6:00 PM
3月
9
バジルの会家庭菜園
3月 9 @ 3:00 PM – 6:00 PM